10 postów oznaczono tagiem "open source"

WiOO w bibliotekach

WiOO w bibliotekach

Środowisko wolnego i otwartego oprogramowania w ciągu 26 lat istnienia wypracowało szereg wysokiej jakości rozwiązań programistycznych…

Otwarte systemy operacyjne

Otwarte systemy operacyjne

System operacyjny to oprogramowanie zarządzające zasobami sprzętowymi komputera oraz pośredniczące w komunikacji człowieka z maszyną…

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania

Terminem “inżynieria oprogramowania” określamy wszystkie aspekty produkcji programów komputerowych począwszy od analizy przypadku, wymagań…

Wady i zalety WiOO

Wady i zalety WiOO

Podstawową cechą zarówno wolnego, jak i otwartego oprogramowania komputerowego jest możliwość swobodnego użytkowania tego typu rozwiązań bez…

Zagrożenia środowiska WiOO

Zagrożenia środowiska WiOO

Ruch wolnego i otwartego oprogramowania poza problemami natury prawnej musi przeciwstawiać się także wielu innym szkodliwym czynnikom.…

Regulacje prawne

Regulacje prawne

Ruch wolnego i otwartego oprogramowania jako przedsięwzięcie zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki przygotowane zostało do…

Licencje WiOO

Licencje WiOO

Zgodnie z charakterystyką środowiska wolnego i otwartego oprogramowania, licencje służące ochronie programów komputerowych dzielimy na dwie…

Licencjonowanie oprogramowania

Licencjonowanie oprogramowania

Licencja jest to rodzaj urzędowego upoważnienia, dokument lub umowa, umożliwiająca wykorzystanie utworu w wyznaczonych przez nią ramach.…

Historia WiOO

Historia WiOO

Początków ruchu wolnego i otwartego oprogramowania należy doszukiwać się w latach 80-tych XX wieku, jednak sama idea otwartych źródeł oraz…

Czym jest WiOO?

Czym jest WiOO?

Oprogramowanie komputerowe (ang. software) to całość programów przeznaczonych dla komputera, służących realizacji założonego celu. Termin…