Licencjonowanie oprogramowania

Licencjonowanie oprogramowania

Licencja jest to rodzaj urzędowego upoważnienia, dokument lub umowa, umożliwiająca wykorzystanie utworu w wyznaczonych przez nią ramach. Pojęcie licencji w polskim ustawodawstwie nie jest dokładnie określone. Ponieważ większość umów jest umowami…

open source
Historia WiOO

Historia WiOO

Początków ruchu wolnego i otwartego oprogramowania należy doszukiwać się w latach 80-tych XX wieku, jednak sama idea otwartych źródeł oraz nieskrępowanej wymiany wiedzy pojawiła się znacznie wcześniej. Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii ruchu…

open source
Czym jest WiOO?

Czym jest WiOO?

Oprogramowanie komputerowe (ang. software) to całość programów przeznaczonych dla komputera, służących realizacji założonego celu. Termin stosuje się najczęściej jako określenie zbioru programów lub rozbudowanych systemów teleinformatycznych…

open source
Natywne skrolowanie

Natywne skrolowanie

Work in progress Content please https://stackoverflow.com/questions/7717527/smooth-scrolling-when-clicking-an-anchor-link Niekażdy wspiera ten kod H2 headeer Lorem ipsum Nie zapominajmy jednak o tym że, stały wzrost ilości i zakresu naszej…

devcssjavascript