Natywne skrolowanie

Profile picture
Michał Rzeszutek

Work in progress Cody on scrollbar

Content please

https://stackoverflow.com/questions/7717527/smooth-scrolling-when-clicking-an-anchor-link Niekażdy wspiera ten kod

document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => {
  anchor.addEventListener('click', function (e) {
    e.preventDefault();

    document.querySelector(this.getAttribute('href')).scrollIntoView({
      behavior: 'smooth'
    });
  });
});
$(document).on('click', 'a[href^="#"]', function (event) {
  event.preventDefault();

  $('html, body').animate({
    scrollTop: $($.attr(this, 'href')).offset().top
  }, 500);
});

H2 headeer

Lorem ipsum

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">

<!-- Przestarzała opcja -->
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"/>

Nie zapominajmy jednak o tym że, stały wzrost ilości i zakresu naszej aktywności pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania modelu rozwoju. Z drugiej strony, realizacja nakreślonych zadań programowych przedstawia interesującą próbę sprawdzenia dalszych kierunków rozwoju. Podobnie, stały wzrost ilości i zakresu naszej aktywności spełnia ważne zadania w wypracowaniu dalszych kierunków rozwoju. Róznorodne i bogate doświadczenia, realizacja nakreślonych zadań programowych przedstawia interesującą próbę sprawdzenia odpowiednich warunków aktywizacji.

H2 headeer

W ten sposób, stały wzrost ilości i zakresu naszej aktywności przedstawia interesującą próbę sprawdzenia systemu szkolenia kadr odpowiadającego potrzebom. W ten sposób, stały wzrost ilości i zakresu naszej aktywności wymaga specyzowania i określenia form oddziaływania. W ten sposób, realizacja nakreślonych zadań programowych zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu kierunków postępu prac. Róznorodne i bogate doświadczenia, realizacja nakreślonych zadań programowych pomaga w przygotowaniu i realizacji dalszych kierunków rozwoju. Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasadniać,