CK-12 Chemii

CK-12 Chemii obejmuje Matter, struktury atomowej; Elementy i

ich właściwości; stechiometrii; kinetyki

chemicznej, fizycznej stanów materii; termodynamiki; Chemii Jądrowej oraz Chemii Organicznej.
Opublikowane: 2010-09-10 Data wydania: 2010-09-10 Format: Liczba książek elektronicznych Kindle przedmiotów: 1 Continue reading